TOPlist

 

Ryby, rybaření - Vranovská přehrada – revír Dyje 15 (ÚN Vranov)

Mimopstruhový revír Dyje č.15

Mezi nejvyhledávanější rybářské revíry, na kterých lze chytit trofejní ryby a při rybaření prožít nevšední zážitky, patří určitě Vranovská přehrada - revír Dyje 15 (ÚN Vranov). Rekordní úlovky ryb byly na Dyji č.15 zaznamenány především u dravých ryb. V současnosti jsou největšími rybami v ČR ulovenými na Vranovské přehradě sumec velký (94 kg / 255 cm), štika obecná (27,2 kg /137cm) a úhoř říční (4,2kg /127 cm) - viz. některé další trofejni ulovky.
Lokalita Vranovské přehrady skýtá nejen dobré rybářské zážitky, ale též široké možnosti rekreace pro nerybařící členy rodiny. Hledáte-li pouze ubytování pro rybáře nebo rekreační ubytování pro rodiny, můžeme Vám doporučit Penzion Relax ve Vranově nad Dyjí, to je v místě, odkud je dobře dostupná většina rybářských stanovišť revíru Dyje 15.

 

Zájemcům o rybolov pstruhů je ve Vranově nad Dyjí k dispozici pstruhový revír Dyje 14 (respektive Dyje 13 v NP Podyjí).
Ani nečlenové rybářského svazu nemusejí přijít zkrátka a mohou si na Vranovsku zachytat na soukromých rybnících U Jejkala.

Kapitální sumec velkýVranovská přehrada je vyhlášená kapitálními úlovky sumců.
foto: (c) Vladimír Vejtasa

Délka / hmotnost: 230 cm / 65 kg
Lovec : Vladimír Vejtasa
Uloveno: 16.6.2007 v 8:00 cca 1 km pod Podhradím nad Dyjí - Dyje 15. Způsob lovu - přívlač.

Oficiální popis revíru

Dle seznamu revírů MRS (aktuálního k 1.1.2008) je revír posán následovně:

461 032 DYJE 15 - nádrž Vranov - MO Znojmo 34,0 km 537,0 ha

Přítok Moravy. Od hráze údolní nádrže ve Vranově n. Dyjí až po státní hranici nad Podhradím n. Dyjí a část Želetavky od vtoku do nádrže až k jezu Koberova mlýna v k.ú. Zblovice. Vyznačené úseky ve Švýcarské zátoce a v ústí řeky Želetavky do nádrže jsou chovné - lov zakázán v době od 1. 1. do 15. 6. (označeno tabulemi). Navážení nástrah povoleno. Lov z loděk povolen od 16. 6. Hlubinná přívlač povolena od 1. 9. v úseku od hráze nádrže po Bítovský most.

Míra štiky 60 cm.


Povolenky k rybolovu mohou členové rybářského svazu zakoupit u některého z prodejců povolenek (například i ve Vranově nad Dyjí nebo Bítově), v cenách dle ceníku povolenek MRS.
 
 

Mapa revíru Dyje 15 (ÚN Vranov) - rybářsky zajímavá místa

Celkový popis revíru Dyje 15 i popis jednotlivých rybářských stanovišť je vytvořen na základě zkušeností a názorů rybářů. Podmínky jednotlivých stanovišť se však mohou lišit jak v průběhu roku, tak i v jednotlivých letech.
Následující mapka je tzv. klikací mapa, kdy po kliknutí myší na zvolenou oblast se dostanete na konkrétní popis lokality.
 

Klikací mapa - kliknutím na vybranou část revíru v obrázku se dostanete k podrobnému popisu daného stanoviště.

 

Rybaření na Vranovské přehradě

Vranovská přehrada je vedena jako nádrž na pitnou vodu, avšak výkon rybářského práva ani rekreace zde nejsou nijak výrazně omezeny. Jedinou výjimku pro rybáře tvoří v době hájení trdliště (Švýcarská zátoka, část ústí Želetavky...). Vzhledem k tomu, že se ÚN Vranov nachází na horním toku Dyje, není nijak znečištěna. I tento fakt je jedním z důvodů, který řadí tuto přehradu k jednomu z nejlépe zarybněných revírů u nás.

Cejn patří mezi ryby, kterých se na Dyji 15 uloví každoročně nejvíce.

Vlastní přehrada je poměrně dlouhá, avšak vzhledem k četným meandrům je dosažitelnost všech úseků revíru velmi dobrá.Vzdálenost z Vranova nad Dyjí do kterékoliv z částí přehrady činí maximálně 18 km. Rybáři si tedy mohou vybrat z různých možností, ať se to týká způsobu lovu či stanoviště různých druhů ryb. Vzhledem k poměrně značné hloubce přehrady (po většině její délky) je na Dyji č.15 preferován hlavně lov dravých ryb (sumci, štiky, candáti, úhoři, okouni, boleni). Ryby na Vranovské přehradě berou poměrně spolehlivě i v hloubkách okolo 15m.

Ve vlastním přehradním jezeře, Švýcarské zátoce a oblasti Lančova se loví především kapři, štiky a candáti, na Bítovsku jsou to kromě kaprů hlavně cejni, Farářka je vyhledávaná pro rekordní úlovky sumců, na začátku přehrady a v okolí Podhradí nad Dyjí lze s úspěchem lovit i úhoře a ostatní druhy ryb, jimž lépe vyhovuje tekoucí voda. Říční typ revíru je také v oblasti druhého přítoku přehrady, a to pod hradem Bítov u řeky Želetavky.

Úhoř říční - další z  rekordních druhů ryb ulovených na Vranovské přehradě.

Kromě začátku sezóny jsou k rybolovu vhodné především měsíce podzimní. Ryby začínají v tomto období více brát a rybář může lovit i v místech, kde se o prázdninách kvůli ruchu rekreantů lovit příliš nedá. Další předností podzimních měsíců je pro rybáře obvykle nižší stav přehrady, a tím i lepší přístup k vodě. V období rekreační sezóny rybáři vyhledávají méně přístupná místa, kde lze ulovit kapitálního kapra nebo některého z velkých dravců.
Revír je pod správou rybářů MO Znojmo. Každoročně jsou do přehrady vysazováni ve značném množství kapři a ostatní druhy ryb. Ryby zde dorůstají do značných velikostí, o čemž svědčí např.i největší ulovená ryba na území České republiky. Jedná se o sumce 94 kg, který byl uloven v 90.letech v oblasti přehrady nazvané Farářka.

Přehradní jezero „Pod stožárem“ (1)

Jižní břeh přehradního jezera je místně nazýván „Pod stožárem“. Poměrně prudký kamenitý břeh orientovaný k severu není příliš vyhledáván ke koupání a je tedy vhodný ke klidnému rybaření. Autem je možno zajet na louku k lesu na Ptačím vrchu. Odtud je poměrně dobrý přístup lesní pěšinkou až na břeh přehrady, k jediné chatě, která zde stojí.
Na dlouhém kamenitém břehu si pak mohou rybáři zvolit vhodné stanoviště k rybolovu. Dno zachovává prudší spád břehu i kamenitý charakter. S úspěchem se v tomto úseku loví především dravé ryby (candáti, štiky, boleni, okouni), pro úspěšný lov kaprů a cejnů je dobré stanoviště nejdříve dobře prokrmit. Ryby berou i ve větších hloubkách. Rybolov není rušen rekreanty a dá se zde chytat dobře po celou sezónu.
Zpět na mapu.

Přehradní hráz, vlevo oblast "Pod stožárem", vzadu ústí Lančovské zátoky.

Ústí do Švýcarské zátoky s mostem spojujícím Vranovskou pláž a hráz přehrady.

Švýcarská zátoka (2)

Ve Švýcarské zátoce (dlouhé cca 3km) se vyskytují téměř všechny druhy ryb, avšak vzhledem k množství chat je přístup k vodě pro rybáře, kteří tu nebydlí, téměř nemožný. To se týká především prázdnin. Konec zátoky je označen jako chovný úsek se zákazem rybolovu do 15.6.
K rybaření je relativně vhodná část zátoky při ústí do přehradního jezera a u Granátové zátoky – především pro lov dravců. V letních měsících se i v těchto místech koupou rekreanti, takže rybařit je možno zejména ráno a večer.
Zpět na mapu.

Vranovská pláž (3)

Písčitá pozvolný břeh Vranovské pláže je o prázdninách přes den obležen koupajícími se rekreanty a je tedy v tuto dobu pro rybaření nevhodný. Ráno a večer však i zde mívají rybáři úspěšný lov. Dravci (boleni, štiky, candáti) vyjíždějí za malými rybkami až ke břehu. Pro lov kaprů a dalších nedravých ryb je vhodnější nahodit dále od břehu. Mimo prázdniny je na pláži možno lovit celý den. V současnosti je pláž oplocena a vstup na ni se řídí aktuálními podmínkami správce pláže. Zpět na mapu.

Pohled na Vranovskou pláž z přehradní hráze.

Lančovská zátoka (4)

Jedná se o dvě zátoky na počátku přehradního jezera. I když je zde poměrně dost chat, je možno najít místa k rybolovu lépe, než ve Švýcarské zátoce. Velké množství rybího potěru v poměrně mělké Lančovské zátoce (okolo 6 m) láká dravce, avšak vzhledem k množství malých rybek je lov na živou rybičku méně produktivní a vhodnější je přívlač s dobře zvolenou třpytkou. Na konci zátoky je množství křovisek jak na břehu, tak i pod vodou, což je příčinou mnoha vázek. Směrem k jezeru jsou břehy i dno bez překážek a kromě dravců se tady loví i kapři, tloušti a vyskytuje se zde i velké množství ouklejí a plotic.
Při nižším stavu vody kapři vyjíždějí spíše na jezero. Přístup do Lančovské zátoky je možný autem a zaparkovat se dá poměrně blízko vody.
Zpět na mapu.

Zátoka Bítov-Horka, pohled shora na zátoku a zříceninu Cornštejn

Bítov – Horka, Kopaninky (5)

Zátoka Horka se nachází pod obcí Bítov. Jedná se vlastně o dvě zátoky, na jejichž konci leží kemp, kde se v létě koupe mnoho lidí. Tím je na konci zátok rybaření omezeno. U ústí zátok do přehrady je hloubka okolo 12m a i v létě tady lze nalézt místa, kde je poměrně klid na rybaření i přes den. Jedním z klidných míst je například strmý břeh naproti zátokám (pod zříceninou Cornštejn).
Velkou výhodou je tu loďka (dá se půjčit v kempu), se kterou se dá dostat i na nepřístupné části břehů. Horka je dobrá na dravce, vlastní zátoka je vyhledávána i kvůli velkým kaprům a amurům. Cejni v této oblasti berou téměř všude, od lokality Kopaninky až po Chmelnici. Kopaninky leží též pod Bítovem a podmínky pro rybaření jsou obdobné jako na Horce.
Zpět na mapu.

Želetavka (6)

Pod bítovským hradem do Vranovské přehrady ústí řeka Želetavka. Revír Dyje č.15 dosahuje proti proudu Želetavky až k jezu u Koberova mlýna. Přímo pod hradem Bítov ležela původní obec Bítov, která byla výstavbou Vranovské přehrady zatopena. Při běžném stavu vody je zde hloubka okolo 8-10 m, při poklesu hladiny přehrady jsou na suchu i základy původní obce.
Proti proudu Želetavky se revír mění z přehradního typu na typ říční. S tím souvisí i obsádka ryb a způsob rybolovu. Na březích této malebné říčky se dají najít místa k rybaření se stanovišti jelců, štik, okounů a dalších ryb, kterým vyhovuje proudící voda. Část Želetavky je brána jako chovný úsek se zákazem rybolovu do 15.6.
Zpět na mapu.

Chmelnice (Hatimov) (7)

Chmelnice (Hatimov) je jedním z nejstarších rekreačních míst u řeky Dyje. Nachází se na protějším břehu pod zříceninou Cornštejn. Větší pláž a kumulace rekreačních zařízení umožňuje rybaření v sezóně hlavně večer a ráno, případně v okrajových oblastech Chmelnice nebo na protilehlém strmém břehu pod Cornštejnem.
Chmelnice je oblastí s podobnými podmínkami jako Horka (s rybí obsádkou cejnů, kaprů, bolenů, štik a candátů), ale začíná tady i oblast sumců a úhořů. Na Chmelnici lze dojet autem z obce Oslnovice.
Zpět na mapu.

Farářka (Jazovická zátoka) (8)

Tato část Vranovské přehrady je jednou z nejvyhledávanějších rybářských lokalit revíru. Kromě obrovských sumců (byl zde uloven i náš největší sumec – 94 kg), kterými je tato část přehrady proslulá, se na Farářce vyskytují i velcí kapří (okolo 10-15 kg). Těchto kapitálních kaprů se tu uloví dost hlavně na jaře.
Příjezd až do zátoky je možný po lesní silničce (odbočka před obcí Jazovice). Břehy jsou tady většinou pozvolné s písčitým/bahnitým dnem, ale rybaření je jako ve většině chatařských oblastí limitováno koupajícími se rekreanty a přístupem k vodě v blízkosti chat.
Zpět na mapu.

Podhradí nad Dyjí – přehrada (9)

Revír Dyje 15 u obce Podhradí nad Dyjí lze rozdělit do 2 poněkud odlišných úseků. Přehradní částí úseku lze označit území od jezu u hotelu Zátiší po proudu řeky. Nad jezem je již říční úsek revíru.
Při maximálním vzedmutí hladiny ve Vranovské přehradě lze tento pohyb hladiny sledovat až k jezu. Pod jezem je tekoucí voda vyhovující jak dravcům (štiky, boleni, candáti, okouni), tak i dalším rybám proudících vod (jelci a parmy - řeka Dyje měla před výstavbou Vranovské přehrady až do Vranova nad Dyjí obdobný charakter a jednalo se o tzv. parmové pásmo). Úsek Dyje u Podhradí nad Dyjí je velmi navštěvován též kvůli úlovkům velkých úhořů, a to zvláště v jarních měsících a počátkem léta.
Podle aktuální výše vody v přehradě se mění i rychlost toku v oblasti pod jezem. Směrem po proudu je koryto řeky hlubší, bahnitější a voda stojatější (podobně jako v lokalitě Farářka) a i zde je možno ulovit kapitálního sumce - viz.úlovek z června 2007.
Obdobný ráz má řeka i na loukách pod rekreačním střediskem Borovina. Do této části řeky vyjíždějí ryby z hlubších částí přehrady ke tření, a to až pod splav v Podhradí nad Dyjí. .
K vodě je možno přijet jak přímo z Podhradí nad Dyjí (z Vranova nad Dyjí je to asi 12 km) nebo lze odbočit již na začátku serpentin nad obcí (doprava) a lesní silničkou sjet k loukám u řeky.
Zpět na mapu.

Podhradí nad Dyjí – řeka (10)

Horní část revíru Dyje 15 má specifický charakter. Tento úsek tvoří zhruba 3km řeky od silničního mostu u hranic s Rakouskem až k mostu a hornímu splavu v Podhradí nad Dyjí, respektive až ke spodnímu splavu u hotelu Zátiší.
Uvedený úsek řeky má poměrně těžce přístupný terén u břehů, vysoké podemleté břehy , stromy ve vodě, vysoké porosty kopřiv... Je složitější dostat se potichu k vodě a nejsou tady většinou prošlápnuté žádné cestičky. Když si však rybář dá tu práci dostat se na břeh řeky, odměnou je mu klidné loviště a možnost políčit si na některou z ryb pomalu tekoucích vod. Je zde klasická říční obsádka ryb s převahou tlouštů, ale také kapři, líni, cejni a parmy. Hloubka u mostu (horního jezu) v obci je přes 3 metry.
Pod jezem mají stanoviště hlavně okouni, boleni a v menší míře i pstruzi. Nižší stav proudící vody pod splavem vyhovuje hlavně muškaření a vláčení.
Mnoho rybářů považuje tuto oblast za rybářsky nejkrásnější část revíru Dyje č.15.
Zpět na mapu.

Řeka Dyje u Podhradí nad Dyjí.V popisu mimopstruhového revíru Dyje 15 (ÚN) a jeho částí byly zohledněny názory a zkušenosti rybářů, kteří na tomto revíru loví. Jestliže chcete doplnit Váš názor nebo upřesnit popis některé lokality - napište nám. Rádi Vaším názorem tuto stránku obohatíme.
 

Zajímavé odkazy pro rybáře:

MRK.cz - zpravodajsko-diskusní web pro rybáře
Katalog rybaření - komplexní katalog internetových stránek souvisejících s rybařením
Rybářské potřeby "Rybarovypotreby.cz" E-shop
- rybářské vybavení pro profesionály i rybáře začátečníky
Rybářské potřeby "Kamofish.cz" E-shop - rybářské potřeby, vybavení, tipy a triky pro rybáře

Rybaris.ic.cz - rybářský web

 

Penzion Relax - ubytování pro rybáře, ale nejen pro ně
671 03 Vranov nad Dyjí 243
tel.:  (+420) 607 758 045
e-mail:
relax@vranovnaddyji.cz